Corn Carw’r Môr

Does dim byd gwell ar ddiwrnod calan na mynd mas am dro i drafod a hel atgofion am y flwyddyn a fu ac i edrych ymlaen at yr heriau a’r cyffro fydd yn dod yn ystod y flwyddyn newydd. Pan fydd hynny’n dod a bwyd am ddim i’r hafaliad gwell fyth! Er bod corn carw’r môr ar ei orau yn y gwanwyn, mae’n bosib ei ddarganfod gydol y flwyddyn.

Dwi wedi dysgu’r enw Cymraeg ers ffilmio’r fideo (diolch i gwylan) a dwi’n gweld yn gwmws pam mae’n cael ei alw’n corn carw!

Mae’n tyfu ar hyd ein harfordir, yn aml ar wyneb clogwyn ond nid yw’n hoffi gwlychu ei draed. Ewch am blanhigion sy’n tyfu mewn ardaloedd digon diogel a pheidiwch hongian oddi ar glogwyni i’w bigo! Mae’n braf ond nid mor braf â hynny!

Paratoais i sawl rysáit gyda’r corn carw’r môr. Mae’r un symlaf yn y fideo: salad tatws.

IMG_2995

Mae crempog sawrus gyda chorn carw’r môr yn un bach diddorol. IMG_2990

Roedd y cawl miso gan ddefnyddio betys y môr a’r corn carw i ychwanegu at y llysiau eraill yn wych.

IMG_2991

Peidiwch â gorwneud hi gyda’r corn carw! Mae’n blasu’n gryf!

Rhowch wybod os ‘dych chi ‘di dod o hyd i ychydig ac wedi mentro rysait gwahanol!

Dyma’r fideo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s