Amdanaf

Mae yna rywbeth cyffroes, cynnil a hawdd am fwyta bwyd gwyllt. Hoffwn i’ch addysgu, ysgogi a’ch paratoi i gasglu ac i fwyta bwyd gwyllt. Dwi wedi bod yn chwilota am dros bum mlynedd a wedi hyfforddi gyda John Wright o River Cottage. Mae pobl yn gofyn wrtha i “Nagwyt ti’n ofn fyddi di’n gwenwynnu dy hun?” a dweud pethau fel “Fydden i ddim yn gwybod lle i ddechrau”. Ydw i’n ofn gwenwynnu fy hun? Na, achos dwi ond yn bwyta pethau dwi’n 100% siŵr ohonynt. Fyddech chi’n bwyta taten a meddwl mai mefusen oedd e? Na, achos ‘dych chi wedi dysgu beth yw taten a beth yw mefusen. Yn yr un modd mae’n bosib dysgu adnabod planhigion gwyllt sy’n troi’n bwyd am ddim!

RHYBUDD

Mae gwybod eich bod yn bwyta rhywbeth ‘nath gostio dim yn gallu achosi pleser mawr!

RHYBUDD ARALL

Gall fwyta rhywbeth nad ydych chi’n siŵr beth yw e achosi problemau mawr. Dysgwch be’ ‘di ‘be a mwynhewch yn ddiogel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s