Betys y Môr

Pe bawn yn gorfod argymell un bwyd gwyllt am ei rhinweddau niferus, betys y môr fydde hwnnw. Mae’n flasus. Mae’n hawdd ei adnabod. Mae’n amhosib ei gymysgu gyda unrhywbeth arall. Mae’n gyffredin iawn ac mae’n bosib ei bigo rhan fwyaf o’r flwyddyn. Beth allai fod yn well?

Mae’n perthyn i fetys cyffredin ac (o bell) i sbigoglys. I fi, mae’n well na’r ddau. Mae’n blasu fel sbigoglys ond yn well ac nid yw’n colli ei ansawdd wrth goginio. Bonws mawr i unrhywun sydd wedi gorgoginio sbigoglys a teimlo fel petaent yn bwyta papur tisw.

Mwynhewch y fideo cyntaf!

IMG_1140

 

2 thoughts on “Betys y Môr

    1. Wel mae’n tyfu ar y traeth uchaf yn gyffredinol ond ym mhob fath o dirwedd, boes yn dywod, mwd neu cerigog. Blasus dros ben. Mae’n gyffredin iawn ac er yn amrywio o rhan maint, mae’r dail suddlon yn amlygu mae betys y môr sydd gen ti. Unrhywbeth arall hoffet ti wybod?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s