Llyrlys – Marsh Samphire

 
Llyrlys – marsh samphire

Merllys – asparagus 

Merllys y môr – sea asparagus (enw arall amdano) 

 Mewn bwyty crand ddes i ar draws llyrlys am y tro cyntaf. Gafodd ei weini wrth ochr ddarn o bysgod arbennig. Roedd e’n syfrdanol o flasus felly on i’n hynod o falch o’i weld ar werth yn y farchnad bysgod un tro. Doeddwn i ddim yn falch pan ofynnodd y dyn wrth y cownter am bron gymaint am y llyrlys a wnaeth e am y pysgod on i’n ei brynu! 

Ma llyrlys wedi dod yn trendi ofnadwy dyddie ‘ma felly os dych chi ishe arbed ychydig a chi’n gwybod le i edrych allwch chi bigo digon i bara’r flwyddyn (os wnewch chi rhewi peth!) ymhen dim!

Wnewch chi ddim pigo llyrlys heb fynd ychydig yn frwnt, allai ddweud ‘na nawr wrthoch chi. Mae’n tyfu ar wastadoedd fwdllyd ac yn edrych yn debyg i cactws neu coed bach. Ewch pan ma’r llanw mas a chewch chi ddim trafferth dod o hyd i hen ddigon i ddod nôl â gyda chi. Cofiwch fynd a sisiwrn gyda chi fel eich bod chi ddim yn tynu’r gwreiddiau ar gam. 

Mae’n hen ddigon blasus i’w fwyta ar ben ei hun neu gydag ychydig o fenyn. Nes i ei fwyta gyda linguini, garlleg, tsili ac olew yr olewydd. Syml. Effeithiol dros ben. Ennill ar fywyd. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s