Sut i greu salad o hanner letysen

Ymhyfrydwch fawr y chwilotwr, y ddawn o fedru creu rhywbeth o ddim byd. Wel, dim dim byd, ond rhywbeth am ddim! Cymerais gipolwg yn yr oergell dros y penwythnos i weld hanner letysen cos a fydde wedi gwneud salad eithaf sâl ar ei ben ei hun. Yn lle rhuthro i’r siop agosaf es i am dro bach hamddenol i’r parc lleol ble cefais hyd i’r holl gynhwysion oedd angen arnaf i wneud salad go-arbennig.

Mae’r amser yma o’r flwyddyn yn wych ar gyfer bwyd gwyllt ac un o’r symlaf i’w hadnabod a’r mwyaf helaeth yw garlleg gwyllt. Dwi wedi clywed pobl yn dweud fod garlleg gwyllt yn mynd yn dda mewn salad. Wedi dychmygu cnoi clôf garlleg amrwd dwi wastod wedi osgoi’r syniad ond wnaeth ei gymysgu gyda dail arall a’i flas cryn fwynach olygu fod y garlleg gwyllt wirioneddol wedi mynd yn dda mewn salad.

Nid oes angen cyflwyniad i ddant y llew chwaith. Ers pan yn blentyn ‘dyn ni gyd wedi adnabod dail danneddog y planhigyn yma. Pwy sy’n cofio’r gêm “Faint o’r gloch yw hi Mr Blaidd?”? Ar ei pen ei hunan mae’r dail yn gallu bod yn chwerw ac am y rheswm yma dwi ‘di bod yn amheus iawn am ei defnyddio. Fel mae’n digwydd maent yn mynd yn dda gyda’r garlleg gwyllt a’r briallu. Do mi glywsoch chi fi. Briallu. Dyma un o’r blodau bwytadwy niferus sy’n hawdd ei adnabod. Bois, gofynnwch i’ch wejen os nad ydych chi’n siŵr. Peth arall sy’n grêt i’r chwilotwr yw ei bod nhw’n tyfu’n wyllt amser hyn o’r flwyddyn.

Pwrpas y stori: Mae bwyd am ddim bob tro yn well na bwyd ‘dych chi ‘di talu i gael. Rhowch gynnig ar y salad yma. Hanner letysen, llond llaw o ddail garlleg gwyllt, llond llaw o ddail dant y llew, llond llaw o flodau briallu. Gadewch i fi wybod sut lwyddiant gewch chi neu os ‘dych chi am wybod mwy am arlleg gwyllt. @typaned

IMG_0001

1 thought on “Sut i greu salad o hanner letysen

  1. Edrych yn dda. Berwr chwerw (bitter-cress) yn chwyn cyffredin iawn yn yr ardd yma ar hyn o bryd; mae’n werth hel ychydig o hwnnw. Hefyd dail ifanc y ddraenen wen yn dda rwan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s