Danadl poethion 1

IMG_2180

Danadl poethion. Dyn ni gyd yn ei hadnabod nhw. Mae’n un o’r ychydig blanhigion dyn ni’n dysgu am pan yn blant ynghyd â mwyar. Un da sy’n ein maethu gyda losin cefn gwlad. Un sy’n ein llonni ni pan dyn ni allan yn cerdded ac wedi blino, gyda’r egni corfforol a meddyliol i gadw fynd i gyrraedd ein nod. Un sy’n ddrwg. Un i gadw draw wrtho achos os mentrwn yn rhy agos fydd yn ymosod arnom ac yn ein niweidio’n ddifrifol.

Y gwir yw ma danadl poethion yn un o’r gwyrddion mwyaf blasus, helaeth ac o fudd i’n hiechyd ni gallwn ni chwilota am ddim. Maent yn llawn haearn, protein a fitaminau A a C. Maent yn cael ei defnyddio am amryw helaeth o glefydau. Er hyni gyd fydden i’n lot llai tebygol o’i bwyta os nad oeddent yn blasu’n hynod dda.

Yn ôl y sôn ma’ ‘na thechneg i bigo danhadlen poeth heb gael eich pigo ond dwi heb feistroli hyn eto! Dwi’n mynd am y dechneg maneg drwchus yn y maes a’r Marigolds pan dwi nôl yn y gegin i osgoi cael fy mhigo. Unwaith ‘dych chi’n berwi nhw am ryw bum munud mae’r pigynau yn peidio pigo a ‘dych chi’n gallu ei bwyta yn hapus heb yr ofn.

Dwi ‘di bod yn mynd tamaid bach yn nyts yn gweld faint o wahanol bethau dwi’n gallu neud gyda danadl poethion ac fe fydd blogbost newydd yn sôn am rheini ond am nawr dwi’n siwr eich bod am gael rysáit sŵp (gas gen i’r gair cawl am rywbeth sydd ddim yn gawl) danadl poethion- yr hyn oeddech chi’n disgwyl ar ddechrau’r blogbost!

Hanner bag plastig o ddanadl poethion (yr uned safonol i fesur danadl poethion) neu os dych chi am fod ychydig yn fwy pwyllog hanner pwys / 500g

Pwys / 1kg tatws melys wedi’i torri i giwbiau

Peint a hanner / 850ml stoc llysiau

Pupur du

IMG_2183

1 llwy de nytmeg

4 llwy fwrdd crème fraîche

1 clof garlleg

Cynheswch ychydig o olew mewn sosban a choginiwch y tatws a’r garlleg am ychydig funudau. Ychwanegwch y stoc a’r danadl poethion a choginio nes bod pob dim yn feddal. Sesnwch gyda’r pupur a’r nytmeg ac ychwanegwch y crème fraîche cyn blendio gyda blender llaw.

Mwynhewch.

2 thoughts on “Danadl poethion 1

  1. > Yn ôl y sôn ma’ ‘na thechneg i bigo danhadlen poeth heb gael eich pigo ond dwi heb feistroli hyn eto!

    Mae hefyd techneg i fwyta’r dail yn ffres, os ti’n teimlo’n ddewr. Lapio un deilen poeth mewn deilen mwy o seis (suran y cŵn, neu garlleg gwyllt – mae’n dibynnu ar amser y flwyddyn) fel bod y pigiadau i gyd tu mewn i’r parsel bach. Gwasgu’r parsel rhwng eich bysedd (sy’n torri’r rhan fwya o’r pigiadau bach) a mewn i’ch ceg â’r cyfan! Dysgais i hyn gan “Galloway Wild Foods” ar Facebook, a triais i fe am y tro cynta eleni. Blasus iawn, ond nid i bawb!

    Swp dail poethion yw un o y ffefrynnau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s