Jam cefn gwlad

Ma’ na gymaint o fwyd gwyllt ar hyd y lle ar hyn o bryd mae’n amhosib pigo digon a chael yr amser i wneud rhywbeth gyda fe gyd! Dros y penwythnos nath y gegin troi’n ffatri bwyd gwyllt yn gwneud jam, jeli, lledr ffrwythau a mwy o jam! IMG_2201

Fel ‘dych chi’n gweld o’r llun ma’ digon o ddewis os ‘dych chi’n gwybod am beth i edrych.

Yn y llun ma mwyar ac eirin ysgaw (elderberries) yn y bowlen ar y top ar y chwith, criafolennau (rowan berries) ar y top ar y dde, afalau surion bach (crab apples) o ddau goeden wahanol, eirin surion bach (sloes, y rhai porffor), dau fath wahanol o egroes (rose-hip) a chriafol y moch (haws) yn y basged ar y dde.

Does dim rhaid i chi gasglu nhw i gyd i wneud jam. Allwch chi ffeindio amryw o ryseitiau yn defnyddio un, dau neu nifer o’r cynhwysion gwyllt yma. Dwi eisioes wedi gwneud jam mwyar ond mae’r jam yma rhywffordd yn ddyfnach o rhan ei flas. Ychydig llai melys na llawr jam o achos y criafolennau, afalau ac eirin surion bach, mae’n felysach na marmalêd. Perffaith i fi, sydd withiau’n ffeindio marmalêd yn rhy sur, pan dwi ishe rhywbeth ychydig fwy siarp na jam melys melys.

450g afalau surion bach (gallwch ddefnyddio afalau goginio)

270g criafol y moch

270g egroes

300g criafolennau

325g eirin surion bach

600g mwyar

500g eirin ysgaw

Torrwch y coesynnau o bopeth a rowch e gyd ar wahan i’r mwyar a’r eirin ysgaw mewn sospan fawr gyda digon o ddŵr i’w orchuddio. Mudferwch am tua chwarter awr nes bod y ffrwythau yn feddal.

Gwasgwch yr holl beth trwy rhidyll a chasglu’r piwrî nôl i’r sospan.

Ychwanegwch y mwyar a’r eirin ysgaw a mudfewrch am tua chwarter awr arall.

Mesurwch bwysau’r ffrwythau ac ychwanegwch yr un pwysau o siwgr. Cynheswch dro wres isel nes fod y siwgr wedi hyddodi ac wedyn berwch yn wyllt am rhyw chwarter awr nes cyrraedd pwynt gosodiad*. Arllwyswch i botiau di-haint tra bod e dal yn dwym iawn**.

ON Ma’ hwn yn neud lot o jam! Gallwch gwneud llai trwy adael ambell beth allan ond fydden i’n argymell cadw’r afalau, mwyar ac os yn bosib yr eirin ysgaw***

* 220gradd F ar thermomedr neu os dych chi’n rhoi plat i’r rhewgell pan chi’n dechrau fydd y jam yn crinclo ar ôl munud ar blat oer.

** Dwi’n di-heintio trwy arllwys dŵr berw dros y jariau.

*** Os nad ydych chi wedi ei defnyddio nhw i gyd i wneud port!

Seiliedig ar rysáit o lyfr Fruits Of The Earth gan Gloria Nicol

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s